پروژه بازار قطعات خودرو ایران در زمینی به مساحت بیش از 3 هکتار و در 6 طبقه در قالب یک مجتمع تجاری / اداری در غرب تهران در حال احداث است.

 

More Joomla Extensions